Çalışanlarınız İçin Öğrenme Planınız Var mı?

3 03 2017

shutterstock_46389283Çalışanlar formal bir öğrenim (üniversite, yüksek lisans) neticesinde ve belirli bilgilerle kuruluşlarda görev almaya başlıyorlar. Daha sonra kuruluş, insan kaynakları politikaları veya yönetim sistem şartları gereği çalışanlarına yönelik eğitim programları hazırlıyor ve bu programları işletiyorlar. Ancak çalışanların kendilerini geliştirmeleri için mevcut eğitim programları bazen yeterli olmayabiliyor. Özellikle kıdemli çalışanlar için sınıf içi veya outdoor eğitimler, kendini tekrar eden eğitimler haline gelip cazibesini yitirebiliyor. Bu noktada gelişim duruyor. O halde öğrenme süreci her seviyedeki çalışan için nasıl devam edecek?  “Öğrenme Planları” bu aşamada etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.

Özellikle büyük ölçekli kuruluşlar, bu noktada farklı öğrenme planlarını devreye almalıdır. Bu öğrenme planlarından bazıları mentörlük, koçluk veya iç danışman uygulaması gibi programlar olabilir ve kuruluşun belirlediği işletmelerde hayata geçirilebilir. Bu işletmeler kuruluşun kendi tedarikçileri, iş ortaklığı yaptığı kuruluşlar, bayileri veya sivil toplum kuruluşlarından herhangi biri olabilir. Programın temeli, kuruluşun kendi bünyesinde uyguladığı ve iyi sonuç aldığı uygulamaları, çalışanları tarafından ilgili kuruluşlarda mentörlük, koçluk veya iç danışmanlık yaparak uygulatmasıdır.

Böylelikle;

 • Tüm çalışanlarınız için etkili bir kariyer planlaması,
 • Kıdemli çalışanlarınız için etkili bir öğrenme programı,
 • Programa dahil olan işletmeler için kapasitelerini geliştirme ve
 • Etkili bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi,

gibi birçok kazanç elde edilecektir.

Çok iyi biliyoruz ki insanlar bildikleri/uyguladıkları bir şeyi anlatmaya başladıklarında o şeyi daha iyi öğrenmeye ve onu geliştirmeye başlıyorlar.

Fuad Almeman
falmeman@vericert.com.tr
http://www.vericert.com.tr

Reklamlar
Gıda güvenliğinde temel araçlardan biri ISO 22000

2 03 2017

Tüketicilerin bilinçlenmesi ile Gıda Güvenliği çok daha önemli bir hale geldi. Gıda işletmeleri, daha sağlıklı ve güvenli gıda üreterek rekabet avantajı elde etmek için farklı araçlar kullanmaktadır. Bu araçların en önemlilerinden bir tanesi de ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmektir.

22000twt

Teknoloji İle İlişkili Riskler İş Sürekliliği Yöneticilerinin Ortak Endişesi

24 02 2017

shutterstock_31685794İş Sürekliliği Enstitüsü’nün her yıl düzenli olarak yaptığı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre kuruluşların tehdit olarak gördükleri ilk 3 başlık teknoloji ile ilişkili.

Rapora göre son 6 yıldır ilk defa yeni yasalar veya düzenlemeler, iş sürekliliği ile ilgili ilk on tehdit arasına giriyor. 2017 yılı iş sürekliliğine ilişkin ilk 10 tehdit ve önceki senenin raporu ile sıralama karşılaştırması aşağıda yer almaktadır;

 1. Siber saldırılar (2016 raporu ile aynı)
 2. Veri kaybı (2016 raporu ile aynı)
 3. Plansız IT ve telekom kesintileri (2016 raporu ile aynı)
 4. Güvenlik ihlali (2016 raporuna göre bir basamak yukarıda)
 5. Kötü hava koşulları (2016 raporuna göre üç basamak yukarıda)
 6. Yardımcı ekipmanlarda kesintiler (2016 raporu ile aynı)
 7. Terör saldırıları (2016 raporuna göre üç basamak aşağıda)
 8. Tedarik zincirinde kesintiler (2016 raporuna göre bir basamak aşağıda)
 9. İK’da temel becerilerin eksik olması (2016 raporu ile aynı)
 10. Yeni yasa veya yönetmelikler (Yeni giriş)

Fuad Almeman
falmeman@vericert.com.tr
http://www.vericert.com.tr

FTSE 100 Kuruluşlarında Siber güvenlik

23 02 2017

shutterstock_109264694FTSE 100 şirketlerinin % 87’si Siber güvenliği büyük bir risk olarak görmelerine rağmen sadece % 5’i bünyelerinde teknik uzman bulunduruyor. Bununla beraber, görevli olan teknik uzmanların yalnızca % 10’u siber konularla ilgili yöneticilere eğitim vermektedir. Siber güvenlikte farkındalığın artması için yapılması gereken daha çok çalışma olduğunu düşünüyorum.

Bu ilgi çekici rapora aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

https://www.infosecurity-magazine.com/news/just-5-ftse-100-boards-feature/

 

Fuad Almeman
falmeman@vericert.com.tr
http://www.vericert.com.tr

Yönetim Sistemlerinde Kuruluş Bağlamı

22 02 2017

Chess#17Herhangi bir yönetim sistemini (ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001 vs) bünyesinde hayata geçirmeye çalışan tüm kuruluşlar, kurmaya çalıştıkları ilgili standardın ilk maddesinde “Kuruluş Bağlamı” isimli bir madde ile karşılaşıyorlar. Bu madde  ISO’nun iç yönetmeliği olan “Yönetim Sistemleri Standartlarının Hazırlanması Kılavuzu”nun EK SL kısmına göre her yönetim sistem standardında bulunması gereken zorunlu bir maddedir. Bu madde  ilgili standarda göre kuruluşun, iç ve dış hususlarını belirlemesi gerektiğini bildirmektedir.

Düşünceme göre bu maddeye uygulayıcıların büyük önem vermesi, yeterince hassas bir çalışma yapması ve daha önemlisi elde edilen sonuçların yönetim sisteminin içine entegre edilmesi gerekmektedir. Kuruluşlar standardın bu gerekliliğinin bir kısmı olan  iç ve dış hususları belirlemekte, ancak işin can alıcı kısmı olan, elde edilen bu çıktıları kullanarak yönetim sistemlerini yapılandırmamaktadırlar. Bu ayrıntının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü, elde edilen çıktıların yönetim sisteminin tüm kurgusunu değiştirebilme gücü bulunmakta ve kuruluşun stratejik yönüne ve hedeflerine ulaşmasını çok daha kolay bir hale getirebilmektedir.

Fuad Almeman
falmeman@vericert.com.tr
http://www.vericert.com.tr